MITÄ PALVELU SISÄLTÄÄ?

  • Asuntojen sisustussuunnittelu huomioiden saavutettavuus ja liikuntarajoitteet.

HYVINVOINTIA SISUSTUSSUUNNITTELULLA?

Kaikissa hyvinvointiteorioissa asuminen muodostaa tärkeän osan ihmisen hyvinvointia. Aineellisista resursseista asunto ja asuinolosuhteet ovat merkittävä hyvinvointia määrittävä tekijä.

Amartya Senin (2009) oikeudenmukaisuusteoriassa keskeisen käsitteen muodostaa resurssikäsitteestä eriytetty toimintakyky, jolla tarkoitetaan ihmisten todellista vapautta toimia tietyllä tavalla. Senin mukaan ei riitä, että resurssit jaetaan oikeudenmukaisesti, koska ihmisten mahdollisuudet käyttää resursseja vaihtelevat. Senin määrittelemä toimintakyky viittaa siis yksilön ja resurssin väliseen suhteeseen. Ikääntyneiden hyvinvointiin ja asumiseen liittyen tämä voisi tarkoittaa aineellisten resurssien ja varsinaisen toimintakyvyn suhdetta. Asunto voi olla kallis ja hyvin varusteltu, mutta toimintakyvyn heiketessä ikääntynyt ei pysty hyödyntämään tätä resurssia ainakaan ilman tarvitsemaansa apua.

Mezza Design Sisustussuunnittelu senioriasunnot
Mezza Design Sisustussuunnittelu senioriasunnot

ASU OMASSA KODISSA MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN

Suomessa ollaan laajasti yksimielisiä siitä, että ikääntyneiden pitäisi voida asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Ikääntyneet itse haluavat asua kotona. Oma koti on ikääntyneiden elämänlaadun kannalta ensisijainen asumisen paikka, koska se tukee itsenäistä tekemistä, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Koti on merkityksellinen paikka ikääntyneelle, koska se reflektoi heidän elämäänsä ja tuo koherenssin ja jatkuvuuden tunteen, mitä muut asumisjärjestelyt eivät mahdollista. Koti mahdollistaa arvokkuuden ja yksityisyyden säilyttämisen sekä valinnan mahdollisuuden, kyvykkyyden muodostaa merkityksellisiä ihmissuhteita sekä mahdollistaa osallistumisen muiden ihmisten elämään. Kotona asuminen vaatii kuitenkin esteettömiä asuntoja ja asuinympäristöjä. Ikääntyneiden kotona asumista pyritään yleensä tukemaan siten, että kun kotona asuminen toimintakyvyn heiketessä käy mahdottomaksi, ratkaisuna esitetään muuttoa esteettömään ja turvalliseen asuntoon.

Senioritalot ovat suosittu ikääntyneiden asumismuoto keskusta-asumisessa. Senioritalot ovat asumismuoto, jossa otetaan rakentamisvaiheessa huomioon ikääntyneiden asumista koskevat toivomukset. Senioritalojen rakentamisessa pitäisi jatkossa vielä enemmän huomioida tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, jotta palvelujen järjestäminen myöhemmin asukkaiden toimintakyvyn heikentyessä onnistuisi. Tässä on hyvä hyödyntää sisustussuunnittelijan asiantuntemusta.

LUE GRADUNI KYSEISESTÄ AIHEESTA TÄSTÄ

ASU OMASSA KODISSA MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN

Suomessa ollaan laajasti yksimielisiä siitä, että ikääntyneiden pitäisi voida asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Ikääntyneet itse haluavat asua kotona. Oma koti on ikääntyneiden elämänlaadun kannalta ensisijainen asumisen paikka, koska se tukee itsenäistä tekemistä, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Koti on merkityksellinen paikka ikääntyneelle, koska se reflektoi heidän elämäänsä ja tuo koherenssin ja jatkuvuuden tunteen, mitä muut asumisjärjestelyt eivät mahdollista. Koti mahdollistaa arvokkuuden ja yksityisyyden säilyttämisen sekä valinnan mahdollisuuden, kyvykkyyden muodostaa merkityksellisiä ihmissuhteita sekä mahdollistaa osallistumisen muiden ihmisten elämään. Kotona asuminen vaatii kuitenkin esteettömiä asuntoja ja asuinympäristöjä. Ikääntyneiden kotona asumista pyritään yleensä tukemaan siten, että kun kotona asuminen toimintakyvyn heiketessä käy mahdottomaksi, ratkaisuna esitetään muuttoa esteettömään ja turvalliseen asuntoon.

Mezza Design Sisustussuunnittelu senioriasunnot

Senioritalot ovat suosittu ikääntyneiden asumismuoto keskusta-asumisessa. Senioritalot ovat asumismuoto, jossa otetaan rakentamisvaiheessa huomioon ikääntyneiden asumista koskevat toivomukset. Senioritalojen rakentamisessa pitäisi jatkossa vielä enemmän huomioida tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, jotta palvelujen järjestäminen myöhemmin asukkaiden toimintakyvyn heikentyessä onnistuisi. Tässä on hyvä hyödyntää sisustussuunnittelijan asiantuntemusta.

Olen tehnyt graduni tästä aiheesta. Pääset lukemaan sen tästä!